Kallelse till Extra Årsmöte Mif

Publicerad söndag 27 feb 2022, 14:47

Mif har ett extra årsmöte på påskdagen 2022-04-17 kl 10.00

Mötet är digitalt på Google Meet. Länk till mötet meddelas senare.

Mötet är för att andra gången besluta om de stadgeändringar som togs första gången på senaste årsmötet.

De nya stadgarna finns att läsa i dokumentarkivet under Årsmötehandlingar. Ändringarna gäller:

- ny, tydligare layout

- 5 § strukna detaljer beträffande medlemsavgift

- 7 § beträffande senaste tid för motion

- 10 § beträffande utträde ur föreningen

- 11 § beträffande tid för och kallelse till föreningsstämma

- 13 § att rösträtt förutsätter betald medlemsavgift

- 14 § tillägg om protokollets tillgänglighet

- 18 § tillägg om reservation

- 20 § beträffande kallelse/föredragningslista till styrelsemöte

- 22 § tidpunkt för årsredovisning och revisorsrapport

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.