Logga in
Vägsamfälligheten

Hasselö - Sladö Vägsamfällighet har en egen sida.

Välj i menyn!

Projekt

Här kommer vi att ge information om de projekt som föreningen driver. Kort sammanfattning på denna sida. Vill du veta mer, välj med hjälp av undermenyn.

  • Fiberprojektet är avslutat. Det gick med en rasande fart på slutet och alla som beställt har fått sin anslutning. En fråga som vi fortfarande driver är hur säkerheten vid strömavbrott skall lösas. Det är upp till var och en att ordna sin egen batteribackup för mediaboxen. Nodhuset vid loppisboden har batteribackup för ett kortare strömavbrott. Blir strömavbrottet längre måste någon annan lösning till, t.ex inkoppling av ett externt elverk.

  • Projekt Friluftsliv med finaniering från Sparbanksstiftelsen
    I det här projektet har vi tagit fram vägvisningsskyltar och gjort det enklare att hitta på Hasselö och Sladö samt tagit fram historiska skyltar om gårdar och andra intressanta platser på öarna. Finansiering: 69 750 kr.

  • Torrö Sund håller på att växa igen. Växtligheten är så kraftig att vattengenomströmningen försämras och båtpassager försvåras. Mif driver ett projekt att undersöka förutsättningarna att rensa upp med hjälp av en försiktig muddringsteknik, s.k. lågflödesmuddring. Läs mera via undermenyn.

  • Projekt Friluftsliv och Tillgänglighet i Mellanskärgården med finansiering från från Landsbygdsprogrammet.

    Syftet med projektet är att utveckla öarna som besöksmål och få besökare att stanna längre. Detta uppnås bland annat geom att skapa aktiviteter för barn, barnfamiljer och unga. Projektet består i anläggande av vandringsleder och röjning samt inköp och uppförande av lekplats, badplats, balansbana och bänkar samt fast lek- och sportutrustning. Investeringen finansieras genom medel från Landsbygdsprogrammet (EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling) samt med medfinansiering från Västerviks kommun. Total kostnad: 469 884 kr. Läs mera via undermeny

  • EU logga Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.