Logga in
Vägsamfälligheten

Hasselö - Sladö Vägsamfällighet har en egen sida.

Välj i menyn!

Torrö Sund

Torrö Sund

Projektet lågflödesmuddring av Hasselö – Torrösundet
Claes Ehrnebo, styrelsemedlem Mif (uppdaterat 2021.02.01)

Bakgrund

Vattenområdet som vi vill börja med att återställa, ligger i det vackra sundet mellan Hasselö och Torrön. Sedan 1800-talet finns här på båda öarna genuina små fiskelägen, som vittnar om att människorna en gång i tiden livnärde sig på vad havet, skog, trädgårdsskötsel och litet lantbruk kunde ge som inkomstkälla. Genom Torrösundet kan man nå det öppna havet och passerar då bl. a gårdarna Flövik och Slågaudden.

Sundet är grunt, med en fast sandbotten och på 1940 och 50-talen kunde man bada där med god behållning. Sedan den tiden har botten slammat igen och nu vill ingen sticka ner fötterna i dyn. Det är nu så illa att långsamtgående snipor, inte längre kan passera genom sundet utan att bottenvegetationen trasslar in sig i propellern och sätter stopp för vidare färd. Mif arbetar nu med att förbättra vattenmiljön.

Varför vi vill genomföra projektet

Mellanskärgårdens intresseförening (Mif) arbetar bl. a för att öka möjligheterna till sysselsättning och näringsverksamhet i skärgården.

På nyss nämnda gården Slågaudden, bedriver bofasta en populär skärgårdsrestaurang, Sjökanten. En god vattenmiljö är tilltalande för dess besökare och underlättar att ta sig till restaurangen sjövägen.

Företaget Hasselö Hagar AB med frigående kor är positivt inställd till föreningens projektidé. Grässkördarna är små eftersom åkrarna inte gödslas. Muddermassorna innehåller erfarenhetsmässigt mycket fosfor, vilket skulle gynna tillväxten av foder. Landskapet hålls öppet med hjälp av de frigående korna. Naturen förblir vacker och det är bra för alla som vistas på ön.

Det här vill vi göra

Del 1 (klart) av projektet innebar att vi skrev en ansökan till Länsstyrelsen om att få tillstånd att lågflödesmuddra 3 000 m2 av sundet. Sparbanksstiftelsen och Kustlandet Leader (EU) bidrog med medel så att vi ska kunna genomföra ansökan. Länsstyrelsen godkände vår ansökan.

Del 2 (pågående) av projektet innebär att vi suger upp bottensediment på en begränsad provyta av de godkända 3 000 m2. Det vi får upp pumpas till en grop på land där sedimentet ska avvattnas. Vi kommer att göra detta i olika omgångar eftersom avvattningen av muddermassorna tar tid. När rätt torrsubstans har uppnåtts planerar vi att sprida det på lämplig åker. Eftersom slammet är fosforrikt hoppas vi att grästillväxten ska öka på den just den ytan.

Kustlandet Leader har beslutat att bidra med medel så att Mif kan genomföra Del 2 av projektet under 2021. Entreprenör är Smågö Service AB.

Det 3 av projektet. Om vi lyckas att suga upp bottensediment, avvattna och sprida det, har vi för avsikt att söka medel så att vi kan lågflödesmuddra hela den godkända ytan.

MIF är tacksamma för det stöd vi har fått i Del 2 av:

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.