Logga in
Vägsamfälligheten

Hasselö - Sladö Vägsamfällighet har en egen sida.

Välj i menyn!

Torrö Sund

Projektet lågflödesmuddring av Hasselö – Torrösundet
Claes Ehrnebo, styrelsemedlem Mif

Bakgrund
Vattenområdet som vi vill börja med att återställa, ligger i det vackra sundet mellan Hasselö och Torrön. Sedan 1800-talet finns här på båda öarna genuina små fiskelägen, som vittnar om att människorna en gång i tiden livnärde sig på vad havet, skog, trädgårdsskötsel och litet lantbruk kunde ge som inkomstkälla. Genom Torrösundet kan man nå det öppna havet och passerar då bl. a gårdarna Flövik och Slågaudden. Sundet är grunt, med en fast sandbotten och på 1940 och 50-talen kunde man bada där med god behållning. Sedan den tiden har botten slammat igen och nu vill ingen sticka ner fötterna i dyn. Det är nu så illa att långsamtgående snipor, inte längre kan passera genom sundet utan att bottenvegetationen trasslar in sig i propellern och sätter stopp för vidare färd. Mif arbetar nu med att förbättra vattenmiljön.

Varför vi vill genomföra projektet
Mellanskärgårdens intresseförening (Mif) arbetar bl. a för att öka möjligheterna till sysselsättning och näringsverksamhet i skärgården.
På nyss nämnda gården Slågaudden, bedriver bofasta en populär skärgårdsrestaurang, Sjökanten. En god vattenmiljö är tilltalande för dess besökare och underlättar att ta sig till restaurangen sjövägen.
Företaget Hasselö Hagar AB med frigående kor är positivt inställd till föreningens projektidé. Grässkördarna är små eftersom åkrarna inte gödslas. Muddermassorna innehåller erfarenhetsmässigt mycket fosfor, vilket skulle gynna tillväxten av foder. Landskapet hålls öppet med hjälp av de frigående korna. Naturen förblir vacker och det är bra för alla som vistas på ön.

Det här vill vi göra
Del 1 av projektet innebär att vi skriver en ansökan till Länsstyrelsen om att få tillstånd att lågflödesmuddra 3 000 m2 av sundet. Sparbanksstiftelsen och Kustlandet Leader (EU) har bidragit med medel så att vi ska kunna genomföra ansökan.

Del 2 av projektet startar när/om vi har fått ett godkänt beslut från Länsstyrelsen. Då behöver vi ansökan om medel för att genomföra själva muddringen. Vi kommer att vända oss till Havs- och vattenmyndigheten för att söka bidrag. Vi hoppas också på bidrag från andra institutioner.
Själva muddringen kan gå till så att bottenslammet sugs upp av ett par trummor som dras över botten från en förankrad flotte. Från flotten pumpas slammet upp till en avvattningsanläggning på land. Vattnet rinner tillbaka till havet. Det näringsrika slammet som finns kvar i avvattningsanläggningen, sprids sen på åkrar och vall och på så sätt växer gräset bättre. Lågflödesmuddringen och spridning av slammet är en beprövad metod. Bottenprover har tagits och analyserna visar att slammet inte innehåller skadliga ämnen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.