Logga in
Vägsamfälligheten

Hasselö - Sladö Vägsamfällighet har en egen sida.

Välj i menyn!

Verksamhet. Bli medlem.

Ändamålet med föreningen är:

-Att öka möjligheterna till sysselsättning och näringsverksamhet i skärgården
-Att marknadsföra medlemmarnas gemensamma aktiviteter
-Att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen

Föreningen ska verka för samarbete mellan medlemmarna och vara talesman i gemensamma frågor gentemot myndigheter m fl. Föreningen
ska verka för en god miljö och en hållbar utveckling i området.

Bli medlem

Vi välkomnar alla som stödjer våra mål och syften att bli medlemmar i Mellanskärgårdens Intresseförening. Årsavgiften är 150 kr per person. Om någon i din familj redan är medlem och du är skriven på samma adress, kan du registrera dig som familjemedlem för 75 kr.

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften direkt till Mellanskärgårdens Intresseförening på bankgiro 5015-4798 och skriver ditt namn och adress på talongen.

Om du har frågor kontakta, gärna vår ordförande Lina Johansson eller någon annan i styrelsen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.